Skip to main content

Nieuws

GEMEENTERAAD NODIGT PVOV UIT VOOR GESPREK

Gemeenteraad neemt standpunt serieus en nodigt PVOV uit voor een gesprek met de commissie Sociaal

lees meer...

Einde Platform PVOV Venlo dreigt

Einde dreigt voor vrijwilligersplatform na schrappen subsidie vanuit gemeente Venlo

lees meer...

NOODKREET: BRIEF VAN PVOV AAN DE GEMEENTERAAD

Brief van PVOV aan gemeenteraad: Noodkreet negatief besluit gemeenteraad m.b.t. amendement

lees meer...

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon geïnstalleerd

De Klachtencommissie van VenloSupport en de nieuwe vertrouwenspersoon zijn geïnstalleerd

lees meer...

Kijkje achter de schermen bij vrijwilligers Zomerparkfeest Venlo

Op de vrijdag van het Venlose Zomerparkfeest kregen we een kijkje achter de schermen op gebied van vrijwilligersinzet

lees meer...

Vrijwilligers helpen Venlose werknemers

Marianne Steenmetz, projectleider van VenloSupport, gelooft heilig in het principe ‘beter voorkomen dan genezen’. “Het is belangrijk dat medewerkers tijdig hulp zoeken”, vertelt ze.

lees meer...

Schakelpunt VenloSupport, voor uw hulpvraag

Iedere werkgever of medewerker heeft er wel eens mee te maken: moeilijkheden vanwege problemen thuis, zoals schulden, laag geletterdheid, scheiding, thuiszorg, rouw etc.: VenloSupport helpt!

lees meer...

VenloDoet, doet u mee met deze actie?

In het najaar van 2022 wil Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo vanuit VenloSupport een gezamenlijke "klusdag" organiseren. Deze dag zal in het teken staan van de vele vrijwilligers.

lees meer...

campagne "verveel jij je?" Kijk op venlovrijwilligt.nl

Als PVOV hebben we een campagne opgestart voor de werving van vrijwilligers in de regio Venlo. Aanleiding is dat het werven en houden van vrijwilligers voor sommige instanties problematisch wordt.

lees meer...

Bijeenkomst 31 mei, jaarvergadering PVOV

Op 31 mei j.l. was de jaarvergadering van PVOV Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo. De bijeenkomst In het Limburgs Schutterij Museum Steyl werd erg goed bezocht.

lees meer...

PVOV (Platform Vrijwilligers) lanceert VenloSupport

Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo ontplooit een aantal activiteiten met en voor de aangesloten vrijwilligersorganisaties. Dat doen we vanaf nu onder de naam VenloSupport.

lees meer...

samenwerken met "doen Venlo"

Doen Venlo is een samenwerking tussen De Zorggroep, Vincent van Gogh en PSW. Deze drie organisaties bieden allen zorg of ondersteuning aan volwassenen die op een bepaalde manier begeleiding kunnen gebruiken in hun leven.

lees meer...

Coalitie akkoord Venlo 2022

Venlo heeft verhoudingsgewijs veel mantelzorgers en vrijwilligers. Voortvloeiend uit ons kader "Fier op Venlo" gaan we de komende periode het vrijwilligersbeleid verder vormgeven, samen met diverse betrokken organisaties, zoals de overkoepelende organisatie PVOV.

lees meer...

Meet & Eat met vluchtelingen op 25 mei

Wat kun jij doen om nieuwkomers in je buurt zich meer thuis te laten voelen? Tijdens de Meet & Eat op 25 mei aanstaande krijgt u antwoorden.

lees meer...

Jaarvergadering PVOV - VenloSupport

Aan alle vrijwilligers organisaties en deelnemende vrijwilligers organisaties van het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo. April 2022

lees meer...

Help mee, help vluchtelingen uit Oekraine

Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend! Kijk bij onze partner VluchtelingenWerk Nederland  wat jij kunt bijdragen.

lees meer...

Toolkit vrijwilligers weer aangevuld

De toolkit van PVOV is weer aangevuld! PVOV ondersteunt vrijwilligersorganisaties door het aanbieden van een toolkit. In deze toolkit vind je zaken die je nodig zijn in het dagelijks runnen van een vrijwilligersorganisatie.

lees meer...

Onnodige regeldruk voor vrijwilligers

Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo legt je graag uit waarom jouw hulp hierbij nodig is.

lees meer...

Kies voor een vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid raakt iedereen! Van de professional binnen een beroepsorganisatie tot en met de vrijwilliger van de voetbalclub! Het PVOV wil, met het nieuw te vormen gemeentebestuur, een gezamenlijk vrijwilligerswerkbeleid opstellen...

Lees verder

Reminder verkiezingsdebat 10 maart

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo organiseert een verkiezingsdebat "vrijwillige inzet Venlo" op 10 maart in Theater De Garage. Meld u aan via welkom@platformvrijwilligers.nl! Frans Pollux zal...

lees meer...

Onderzoek Vrijwilligerswerkbeleid NOV

In 2021 heeft het NOV een onderzoek laten verrichten rond vrijwilligerswerkbeleid van gemeenten. Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo vindt het een belangrijk onderzoek.

lees meer...

Aangevulde toolkit vrijwilligersorganisaties

PVOV ondersteunt vrijwilligersorganisaties door het aanbieden van een toolkit. In deze toolkit vind je zaken die je nodig zijn in het dagelijks runnen van een vrijwilligersorganisatie.

lees meer...

Blog van een vrijwilliger bij Humanitas

Een blog van een vrijwillig bestuurslid Humanitas die vanuit zijn professie regelmatig beroepskrachten begeleid in de uitvoering van het sociaal domein.

lees meer...

"Een jaar onderweg", met John Bongarts

Een jaar onderweg, en wat al een succes, met dank aan onze partners. Ondanks alle moeilijke omstandigheden die corona ons heeft bezorgd kunnen wij terugkijken op een zeer succesvol 2021.

Lees verder

Terugblik Inspiratiesessie Positieve Gezondheid

In de maand november hebben we 4 inspiratiebijeenkomsten Positieve Gezondheid georganiseerd voor vrijwilligers Ruim 30 vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen

Lees verder

Blog "vrijwilliger, de partner van de gemeente"

Huub Peters, Bestuurder/projectleider Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo schreef in samenwerking met Koepel Adviesraden Sociaal Domein een blog over de samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties en de gemeente.

Lees verder

Toolkit voor vrijwilligersorganisaties

Als vrijwilligersorganisatie moet je aan veel zaken aandacht geven, zaken die je niet allemaal beheerst, of die veel tijd vergen als je zelf het wiel moet uitvinden. PVOV ondersteunt door het aanbieden van een toolkit.

Lees verder

Persbericht: Marianne Steenmetz, het nieuwe gezicht voor MVO

Elke organisatie heeft er wel eens mee te maken: medewerkers die het moeilijk hebben vanwege problemen thuis, zoals schulden, laag geletterdheid, scheiding, zorgen omtrent kinderen, rouw.

Lees verder

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is volop in beweging. Steeds meer zorgorganisaties, gemeentes, zorgverzekeraars en beleidsmedewerkers zijn bekend met het gedachtegoed en zijn hiermee aan de slag in de praktijk.

Lees verder

Een prachtig Symposium over samenwerken

Op 12 oktober werd het symposium met als onderwerp "de kracht van vrijwilligerswerk en samenwerken!” georganiseerd. Een veelbelovende dag, zeker na de succesvolle safari de week ervoor!

Lees verder

Samen op Safari, bij elkaar in de regio

7 oktober gingen we samen op Safari, hierbij een korte terugblik. Rond de klok van 9 uur verzamelden de deelnemers aan de Safari.

Lees verder

Verkiezingsdebat 10 maart!

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) vindt het cruciaal dat de vrijwilliger ook een belangrijke plek in de samenleving en dus ook in de partijprogramma's van de Venlose politiek krijgt. Daarom organiseren we het debat "vrijwillige inzet Venlo".

Lees verder

Visie Vrijwillige inzet in Venlo

Als Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo geven we graag richting aan onze plannen en beschrijven we onze ideeën over de inzet van vrijwilligers binnen gemeente Venlo.

Lees verder

symposium venlovrijwilligt

Het roer moet om! De huidige verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar en een betere samenwerking is bittere noodzaak. Met de overheid willen we naar een participatie samenleving.

Lees verder

samen op safari

Op 7 oktober organiseren wij samen met de aangesloten pact- en vrijwilligersorganisaties een echte “samen-safari!” We gaan dan op bezoek bij elkaar.

Lees verder

Geslaagde zomerbarbecue

Op 8 juli riepen we alle partners bij elkaar om samen het glas te heffen op een bijzonder jaar. Als locatie kozen we voor de prachtige botanische tuin van Jochemhof in Steyl.

Lees verder

Campagne Venlo Vrijwilligt!

April stond in het teken van zichtbaarheid van venlovrijwilligt.nl. Niet alleen werden er postkaarten verspreid, ook de abri's in de gemeente Venlo hingen vol met onze posters. Heeft u ze gezien?

Lees verder

Vind nieuwe vrijwilligers

Begin maart is de website venlovrijwilligt.nl live gegaan. Deze website is een initiatief van Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo in samenwerking met Deedmob. Om de lancering

Lees verder

Adem theatershow

In deze vreemde tijden waarbij COVID-19 de wereld in haar greep heeft, heeft de zorg het enorm zwaar. Patiënt na patiënt komt het ziekenhuis binnen waardoor de werkdruk op de zorgmedewerker enorm hoog ligt. In de ‘Adem Theatershow’...

Lees verder

Vacature Stichting Uw Wijkbus

Stichting Uw Wijkbus is een stichting die actief is binnen Belfeld, Tegelen, Steyl, Op de Heide en Venlo-Zuid. Veel ouderen en sociaal/fysiek beperkte mensen hebben moeite met het regelen van vervoer. Om hen...

Lees verder

venlovrijwilligt.nl online

VENLO - Sinds vandaag is de “datingsite” van venlovrijwilligt.nl live. Op dit platform kunnen organisaties op zoek naar vrijwilligers en kunnen mensen reageren op vacatures voor vrijwilligers. Zo worden mensen en organisaties uit Venlo op gebied van vrijwilligerswerk aan elkaar gekoppeld. ‘Met het platform verbinden wij de Venlonaar met vrijwilligerswerk in onze mooie stad. Vooral in deze tijd is dat heel belangrijk’, aldus Huub Peters, projectcoördinator Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo.

Lees verder

Ons ambitiedocument voor 2021

De vrijwilligers organisaties staan de komende jaren voor een grote uitdaging. Het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft, zal de komende jaren toenemen als gevolg van demografische ontwikkelingen, dubbele vergrijzing, toename van de tweedeling tussen rijk en arm, de effecten van het hebzucht tijdperk, en individualistische samenleving en onbetaalbaarheid van de huidige zorg. Tevens zullen wij te maken krijgen met de nasleep van de corona pandemie.

Lees verder

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden.

Lees verder

Vrijwillige inzet in de politiek

Samen met de leden heeft Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen gelezen en doorgelopen op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen. Dit staat grotendeels los van de onderwerpen waar die vrijwilligers zich hard voor maken, want het vrijwilligerswerk gaat over praktisch alles in de maatschappij! Het overzicht geeft dus alleen in grove lijnen aan hoe een politieke partij het voorheeft met vrijwillige inzet.

Lees verder

Nova Curae sluit aan

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) gaat verbindingen aan met professionele organisaties die actief zijn op gebied van zorg voor mensen. Samen hebben de partijen een samenleving voor ogen waarin iedere Venlonaar zijn leven inricht zoals hij dat zelf wil. Dat kan alleen als vrijwilligers en beroepskrachten gaan samenwerken op gebied van werken, wonen en leven.

Lees verder

BOEI-Limburg tekent Pact

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) heeft in de zomer een beweging in gang gezet, die voorlopig niet te stoppen is. De beweging “Het Pact van Venlo” gaat er voor zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten definitief gaan samenwerken op gebied van werken, wonen en leven.

Lees verder

Ontmoet Huub Peters

Huub Peeters PVOV
Huub is als coördinator betrokken bij de samenwerking met Incluzio Sociale Basis Venlo en stimuleert de verdere ontwikkeling en samenwerking bij formele en informele zorg binnen de gemeente Venlo. Daarbij zet hij zich in voor versteviging van het vrijwilligerswerk in de sociale basis. Hij bouwt de brug naar het bedrijfsleven in Venlo, via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, in samenspraak met gemeente Venlo en PVOV met ondersteuning vanuit het Lectoraat Hoge School Eindhoven.

Lees verder

Het pact van Venlo

‘Wij, het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo en Incluzio, hebben een samenleving voor ogen waarin iedere Venlonaar zijn leven inricht zoals hij dat zelf wil.’ Met deze bevlogen woorden begint het ‘Pact van Venlo.’ Van de aanpak van armoede en schulden tot de bestrijding van eenzaamheid, het bijstaan van pubers tot het aanbieden van taallessen en dagbesteding. In het sociale domein werken veel beroepskrachten en vrijwilligers samen om mensen in Venlo te ondersteunen op het gebied van met werken, wonen en leven.

Lees verder