Skip to main content
onze missie

Onze kracht

Wij zijn de mensen die, gezamenlijk, in Venlo de sociale basis vormgeven. Van de aanpak van armoede en schulden tot de bestrijding van eenzaamheid. Van het bijstaan van pubers tot het aanbieden van taallessen en dagbesteding. Wij zijn de vrijwilligers én de beroepskracht. Wij bundelen onze krachten, onze netwerken en onze kennis. Wij doen het samen, met het beste van twee werelden.


Wij ondersteunen mensen in Venlo met werken, wonen en vooral: leven. Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, helpen wij om dat steuntje te vinden. Soms geven we het zelf, soms zoeken we samen naar iemand die het ook zou kunnen. Iemand in de buurt van degene die het steuntje nodig heeft: een vrijwilliger, een beroepskracht, of allebei. 

Dat is nieuw: ooit was er voor elke vraag een andere organisatie, ver weg. Wij zoeken voor elke vraag een oplossing, dichtbij, in de eigen omgeving. Onze vrijwilligers en beroepskrachten werken samen en dragen dat uit. Zodat beroepskrachten niet per definitie denken: ‘ik heb veel meer kennis’ en dat vrijwilligers niet automatisch denken: ‘ik heb veel meer aandacht’. Ons doel: Venlo als voorbeeld voor andere steden. 

We willen dat mensen er weer op gaan vertrouwen dat ze heel veel zelf kunnen. Wij geloven daar al in. Bovendien zijn ze zelf van betekenis voor anderen. Zo draagt iedereen bij aan een betere buurt. Die buurt is de basis onder alles. De straat, de school, het huis van de wijk. Dáár leeft de Venlonaar, daar waar ook de vrijwilligersorganisaties en Incluzio zijn.

Venlo een vitale stad met vitale burgers? Dan zijn de buurten plekken waar burgers naar elkaar omkijken. Dat kan nooit alleen met beroepskrachten. En dat kan niet alleen met vrijwilligers. Dat lukt alleen als krachten worden gebundeld, als de potentie die in elke burger aanwezig is, vrijkomt. Dát is de kracht van Venlo.

ONZE FINANCIËN

Bij PVOV - VenloSupport zijn we uiteraard transparant in onze werkwijze. Daar hoort ook een transparante begroting bij. Hieronder ziet u de financiën van de afgelopen 3 jaar. Heeft u er vragen over, schroom dan niet om contact op de te nemen.

2021 2022 2023 2021 2022 2023
Netto omzet 122.136 171.000 25.000 100,00% 100,00% 100,00%
Kostprijs van de omzet 5.996 11.931 6.450 4,90% 7,00% 25,80%
Totaal Bruto-marge 116.140 159.069 18.550 95,10% 93,00% 74,20%
Project PVOV 46.032 43.460 37,70% 25,40%
Project MVO 56.619 23.442 33,10% 93,80%
Vervoer 155 439 427 0,10% 0,30% 1,70%
Marketing 20.175 12.272 3.195 16,50% 7,20% 12,80%
Verkoop 3.333 4.360 802 2,70% 2,50% 3,20%
Overige bedrijfskosten 41.586 20.115 15.604 34,00% 11,80% 62,40%
Totaal Bedrijfslasten 111.281 137.265 43.470 91,10% 80,30% 173,90%
Afschrijvingen 450 689 856 0,40% 0,40% 3,40%
Buitengewone baten en lasten 21.000 12,30%
Totaal 4.409 42.115 -25.776 3,60% 24,60% -103,10%