Skip to main content

Het pact van Venlo

Wij, het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo en onze partners, hebben een samenleving voor ogen waarin iedere Venlonaar zijn leven inricht zoals hij dat zelf wil.


Wij verbinden ons aan elkaar en zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten vertrouwen hebben in onze Venlose samenwerking. We overtuigen de Venlonaar - niet met woorden, wel met resultaten - dat onze manier dé manier is om de sociale basis te laten excelleren. En we nodigen iedereen uit om met ons mee te doen. 


Wij willen de sociale basis laagdrempelig vormgeven. Met respect voor ieders belang en inbreng. Want wij snappen de verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten, tussen het PVOV en onze partners. Die poetsen we niet weg - het zijn juist die verschillen die ons sterk maken. 


Wij zeggen altijd ‘ja’. Pas daarna kijken we hoe we het gaan realiseren. Dat vergt vertrouwen in eigen capaciteiten. En dat vergt weer vertrouwen in elkaar, tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Dat is precies wat we willen: dat dit pact meer wordt dan alleen maar een afspraak op papier. Onze partners en PVOV staan en gaan er samen voor. 


Iedere Venlonaar heeft vanzelfsprekend zijn eigen tempo. Wil iemand niet meteen meedoen? Dan moeten wíj het anders organiseren. Ondernemerschap stimuleren we en nieuwe initiatieven slaan wij niet dood. Integendeel: we zien nieuwe ideeën als kansen. Wij kiezen voor de menselijke maat. Het systeem is dienend aan de mens, niet andersom.

Naar boven